Šta su u stvari geopatogene zone (GPZ)

Šta su u stvari geopatogene zone (GPZ)   Šta su u stvari geopatogene zone (GPZ) To su pojasevi određene površine iz kojih izlaze i u koje ulaz razna elektrostatička i elektrodinamička polja koja negativno deluju na živa bića, a nalaze se po pravilu iznad podzemnih tokova i izvora, naslaga različitih minerala, ruda, gasva, a naročito…

Read details