Proizvodi Radiestezije HOPE® – Zaštita od štetnog zračenja

Svi proizvodi Radiestezije HOPE® su patentirani u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Mi smo dobitnici više nagrada i priznanja na domaćim i stranim sajmovima tehnike i inovcija, za naše proizvode za zaštitu od štetnog zračanja i usluge njegovog otkrivanja i radiostezijskog dijagnostikovanja.

Porudžbinu naših HOPE® proizvoda svojevrsne nade u naše bolje zdravlje, zaštićen zdraviji životni i radni prostor,  možete napraviti kroz naš kontakt formular ili direktnim pozivom na telefonske brojeve +381 64 / 28-25-292 (Nikola Hrkalović), +381 64 / 93-38-980 (Zoran Hrkalović).

HOPE® Egipatski visak

Radiestezijski visak koji se koristi za radiestezijski rad prilikom otkrivanja štetnih zračenja. Egipatski visak tipa Izis.

HOPE® Neutralizator

Aktivni neutralizator za geopatogena i tehnička zračenja u životnom i radnom prostoru…

HOPE® ZOZ

Zaštita od visoko učestalog elektro magnetnog zračenja od strane Vaših mobilnih telefona, računara i sličnih savremenih digitalnih elektronskih uređaja…

HOPE® Vodoaktivator

HOPE® Vodoaktivator mrtve vode, koji je budi svojom aktivacijom / pobuđivanjem njene molekule, pružajući nam čašu blagotvorne zdrave izvorske vode u svakoj prilici…