TV emisija u ogledalu

TV emisija u ogledalu TV Avala, snimljena 18.01.2008

Gosti: Hrkalović Nikola, Dušan Janić, Štambuk Boro.